Home

Het verenigingsgebouw “De Jutter” bevindt zich aan de Spoorgracht in Den Helder, een locatie op 150 meter van de gezellige Helderse binnenstad, een zogeheten A-1 locatie binnen de groene grachtengordel van deze mooie havenplaats en Marinevloot-basis.

In het multifunctionele gebouw is een keur aan activiteiten, niet alleen zijn er meerdere malen per jaar diverse landelijke (o.a. wandel) evenementen, bijna elke dag in de week zijn er klaverjas, bingo, knutsel/crea, biljart, zang en dansactiviteiten, maandelijks worden er o.a. ruilbeursen, visclubactiviteiten, cursussen en vergaderingen van politieke partijen, pensioenfondsen en culturele organisaties.
Het gebouw is dan ook geschikt voor valide en mindere valide bezoekers en enkele ruimtes worden verhuurd aan zakelijke relaties, zo is er een fotografie studio en is er een bezorgdepot van de Postnl, ook is verhuur van het gebouw voor alle voorkomende activiteiten van onze multiculturele samenleving mogelijk.

Alle werkzaamheden worden uitgevoerd door vrijwilligers, bar, keuken, onderhoud, schoonmaak en ook het ophalen van oud papier behoren tot de dagelijkse taken die bij toerbeurt worden verricht. Mede door deze bijzondere inzet is het mogelijk om zonder enige vorm van subsidie van overheidswege het gebouw op een geheel zelfstandige wijze te exploiteren, een organisatievorm die in de huidige Nederlandse samenleving echt wel uniek genoemd mag worden.