Geschiedenis

De geschiedenis van verenigingsgebouw “De Jutter” start in 1966, wanneer de wandelactiviteiten, vergaderingen en oudpapieropslag van de Eerste Helderse Wandelsport Vereniging (EHWV) “De Jutter” in een tweetal gehuurde pandjes in de Goverdwarsstraat (gesloopt rond 1968) plaatsvinden.

Gasfabriek.jpg

Binnen het bestuur van de EHWV “De Jutter” wordt in dat jaar het plan opgevat een werkloods over te nemen van het ministerie van defensie om een “eigen” onderkomen in eigendom te nemen aan de L. van Berkstraat (een onbewoond zijstraatje van de Jan in ‘t Veldstraat) in Den Helder.
Besloten wordt om het beheer van het nieuwe onderkomen in handen te geven van een nieuw op te richten beheersstichting “Jeugd, Sport en Ontspanning (JSO), zodat de wandelvereniging en stichting een apart maar wel eigen beleid kunnen voeren, het is namelijk noodzakelijk dat er meerdere gebruikers moeten zijn om een gebouw van deze omvang te kunnen exploiteren.

Stuwende kracht bij de oprichting en voortgang is voorzitter Dirk Breeker die de wandelvereniging van 1962 tot 1978 heeft bestuurd, en die het verenigingsgebouw vanaf de start in 1967 tot 1991 als voorzitter van de stichting JSO en beheerder heeft geleid.
Het bestuur van de Stichting JSO bestaat in de beginjaren uit 3 personen en kunnen op deze wijze een slagvaardig maar verantwoord beleid voeren.
De sanering van de wijk waarin het gebouw staat maakt het noodzakelijk om na een periode van 13 jaar in 1980 plaats te maken voor woningbouw van het Louisehof.

Samen met de gemeente Den Helder en met grote steun van de stichting Visbuurtbelangen (m.n. Dhr. Geert de Vries) wordt het onderkomen aan de L. van Berkstraat verkocht aan de gemeente en wordt de stichting JSO in de gelegenheid gesteld om grotendeels op eigen kosten en met de belangeloze inzet van de vele vrijwilligers een gloednieuw en eigentijds verenigingsgebouw aan de Spoorgracht te laten verrijzen. Het bestuur wordt uitgebreid tot 7 personen, er moet namelijk een veel zakelijker beleid worden gevoerd om de exploitatie sluitend te kunnen krijgen.

In juni 1981 wordt het nieuwe gebouw in gebruik genomen, veel van de gebruikswensen kunnen niet direct worden gerealiseerd, dit is tot op heden een vast onderdeel van de bedrijfsvoering geworden, we zijn altijd in beweging en passen steeds meer aan om een gezellig en gebruiksvriendelijk gebouw te realiseren…