Verenigingen

Verenigingsgebouw de Jutter huisvest op dit moment met trots de volgende  verenigingen:

Toneel Vereniging Renaissance

(foto volgt)

 Klaverjasvereniging
IMG_6238.jpg

biljartvereniging Postiljon_DHF2131 bb oodh

  • Wandelsport vereniging “Eerste Helderse Wandelverening” (E.H.W.V.)
  • Biljartvereniging “8 over rood”
  • Gymnastiek 
  • Volksdans vereniging